Windykacja należności w transporcie

Proces odzyskiwania należności od dłużników bywa skomplikowany i czasochłonny. Niemal każdy przedsiębiorca choć raz musiał się z nim mierzyć. Opóźnienia w zapłatach faktur za wykonane usługi dotyczą również branży transportowej. Windykacja należności w transporcie może przebiegać na wiele sposobów. Aby znaleźć najskuteczniejszą metodę, najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferuje Kancelaria radcowska z Kalisza. O tym, dlaczego warto podjąć z nami współpracę w zakresie dochodzenia swoich roszczeń, piszemy poniżej. Zachęcamy do poznania szczegółów takiej usługi.

 

Metody windykacji należności w branży transportowej

Pierwszym krokiem w windykacji należności w transporcie powinno być wezwanie dłużnika do zapłaty. Jeśli ten mimo upomnienia, uchyla się od odpowiedzialności, nie warto zwlekać z podjęciem zdecydowanych działań. Współpraca z naszą kancelarią na tym etapie oznacza rozpoczęcie postępowania w ramach windykacji miękkiej. Ta obejmuje próby zachęcenia dłużnika do spłaty należności oraz prowadzenie mediacji mających na celu uzyskanie zaległego świadczenia na warunkach satysfakcjonujących obie strony.

Brak efektów działań podejmowanych w ramach windykacji polubownej może stać się podstawą do wszczęcia windykacji twardej, czyli skierowania sprawy na drogę sądową. Nasza kancelaria również i w tym przypadku oferuje kompleksową pomoc i reprezentację przed sądami i komornikami.

 

Dlaczego warto korzystać z profesjonalnych usług egzekwowania długów?

Podjęcie współpracy z naszą kancelarią to szansa na skuteczniejsze dochodzenie należnych roszczeń. Doskonała znajomość prawa transportowego oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw pozwalają nam odpowiadać na potrzeby Klientów, którzy pragną odzyskać swoje pieniądze. Gwarancja właściwie przeprowadzonych procedur windykacyjnych to także szybszy sposób na odzyskanie zaległych wpłat od nieuczciwych kontrahentów.