Sprawy cywilne i administracyjne.

Sprawy cywilne i administracyjne.W codziennym życiu zdarzają się nam sytuacje, w których musimy udać się do sądu lub załatwić
sprawę urzędową. Warto przed taką wizytą skonsultować się z prawnikiem aby w przyszłości zaoszczędzić czas i pieniądze.
Pomagamy w:

  • sprawach spadkowych (reprezentacja przed sądem, przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i innych),
  • sprawach o zapłatę (pożyczki, zadłużenie z innych tytułów),
  • sprawach odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeniowych,
  • sprawach administracyjnych załatwianych przed urzędami administracji publicznej,
  • sprawach sądowoadministracyjnych.