Upadłość konsumencka

Kalkulator na biurku

Wiele osób, także w przeszłości prowadzących działalność gospodarczą wpadło w spiralę długów, których spłata okazuje się bardzo trudna lub
wręcz niemożliwa. Prawodawca wyszedł naprzeciw takim osobom wprowadzając przepisy o upadłości konsumenckiej.
Pomagamy w:

  • opracowaniu wniosku wraz z załącznikami,
  • reprezentujemy upadłych przed sądem oraz syndykiem.