Szkoda transportowa

Uszkodzenie towarów w czasie transportu zdarza się stosunkowo często. Niekiedy bywa wynikiem zdarzeń losowych, ale czasami winę za taki stan rzeczy ponosi przewoźnik. Szkoda transportowa, bo tak nazywa się takie zajście, jest powodem do wszczęcia postępowania odszkodowawczego. Nasza Kancelaria radcy prawnego Radosława Bula z Kalisza oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi szkód transportowych oraz uzyskiwania stosownych rekompensat za poniesione w ich wyniku straty.

Zachęcamy do poznania szczegółów oferty.

 

Podstawowe informacje o szkodach w transporcie

Szkoda w transporcie definiowana jest jako stan rzeczy, w którego wyniku dochodzi do pogorszenia jakości towaru bądź całkowitej jego utraty. Mowa np. o uszkodzeniu towaru w następstwie niezapewnienia odpowiednich warunków przewozu czy też niedopasowania stylu jazdy przewoźnika do warunków na drodze. Takie szkody transportowe dzieli się na jawne i ukryte. Te pierwsze da się zauważyć gołym okiem, z kolei tych drugich nie da się zidentyfikować bez dokładnego obejrzenia towaru lub oceny prawidłowości jego działania. W obu przypadkach jednak dochodzi do ponoszenia istotnych strat ekonomicznych, za które można ubiegać się o odszkodowanie.

 

Obsługa szkód transportowych w naszej kancelarii

Kompleksowa obsługa szkód transportowych w naszej kancelarii radcowskiej obejmuje ich identyfikację oraz wszczęcie postępowania odszkodowawczego. W ramach współpracy z Klientem przygotowujemy stosowną dokumentację oraz służymy fachowym doradztwem w zakresie dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów m.in. Konwencji CMR czy też Ustawy o transporcie drogowym.