Przygotowanie i analiza umów.

Przygotowanie i analiza umów.

W prowadzonej działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym cały czas natrafiamy na różnego rodzaju
formularze, umowy lub regulaminy, które musimy podpisać lub potwierdzić, żeby dokonać jakiejś czynności prawnej (kupić coś, zlecić lub zarejestrować się na portalu).

Często mogą one rodzić daleko idące konsekwencje prawne. Warto je przesłać do naszej Kancelarii do analizy i mieć
pewność jaki skutek będzie miało ich podpisanie.
Zarówno prowadząc firmę, jak i w życiu codziennym nie warto pozostawiać
wszystkiego przypadkowi i dokładnie przemyśleć w jaki sposób zawrzeć umowę.
W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem będzie forma pisemna. Jest to dobra reguła niezależnie od tego czy dotyczy to umów gospodarczych, czy też prostych umów darowizny, pożyczki, sprzedaży, najmu czy o wykonanie remontu.
Pomagamy w:

  • przygotowaniu projektów umów,
  • prowadzeniu negocjacji z kontrahentem,
  • analizie przesłanych umów.